bảng tương tác - bảng Panasonic - bảng điện tử Plus
 
Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn | Liên hệ   
Sản phẩm
 
Tìm nhanh
Bảng kính văn phòng cao cấp
Bảng điện tử Panasonic
Bảng điện tử Panasonic
ELECTRONIC COPYBOARD
BẢNG TƯƠNG TÁC ENO POLYVISION

BẢNG TƯƠNG TÁC ENO POLYVISION

0 USD

Bảng tương tác eno Interactive whiteboard là sản phẩm của PolyVision North America, là sản phẩm tương tác toàn diện với PC. Người sử dụng bảng eno có thể làm được nhiều thao tác hơn so với sử dụng PC thông thường. Kiểu dáng sang trọng cho phòng học cấp cao, mặt bảng có thể sử dụng làm màn cho máy chiếu.

 

Panasonic Board

UB-5325
Bảng điện tử Panosonic UB-5325
Bảng điện tử Panosonic UB-5325
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

UB-5825
Bảng điện tử Panosonic UB-5825
Bảng điện tử Panosonic UB-5825
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

UB-7325
Bảng điện tử Panosonic UB-7325
Bảng điện tử Panosonic UB-7325
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

ELECTRONIC COPYBOARD (WIDE MODEL)

UB-T780
Bảng Panasonic UB-T780
Bảng Panasonic UB-T780
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

C-12W
Bảng điện tử Plus C-12W
Bảng điện tử Plus C-12W
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

M-125
Bảng điện tử Plus M-125
Bảng điện tử Plus M-125
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

M-12S
Bảng điện tử Plus M-12S
Bảng điện tử Plus M-12S
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

M-12W
Bảng điện tử Plus M-12W
Bảng điện tử Plus M-12W
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

M5
Bảng điện tử Plus M-5
Bảng điện tử Plus M-5
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

INTERAcTIVE BOARD ALTERNATIVE

ENO POLYVISION
BẢNG TƯƠNG TÁC ENO POLYVISION
BẢNG TƯƠNG TÁC ENO POLYVISION
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

UPIC-W72M
Bảng tương tác UPIC-W72M
Bảng tương tác UPIC-W72M
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

UPIC-64M
UPIC - Wireless Interactive Panel
UPIC - Wireless Interactive Panel
0 USD
[Chọn mua]
Chi tiết »

Bảng Panasonic
Cung cấp máy chiếu, màn chiếu chính hãng